SKIPSTØMRAREN

ALLE GODE TING ER TRE


"LINDENES" innom


"Lindenes" får seg noko nytt treverk

Endå meir spant material etter ein skogstur Begynnar å værte ein del spant etter kvart Mesteparten av huden ser slik ut, noko lunde ok på utsida og øydelagd på baksida med naglar som vekk rotna  
             
Mesteparten av huden ser slik ut, noko lunde ok på utsida og øydelagd på baksida med naglar som vekk rotna Og spant lagast fortløpande Alle dårlege spant skifta fram til maskin skottet  
             
Målargangen på plass Hud vært laga Snart tett båt att  

 

 


Side:  9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Neste side  

Rettigheter for disse sidene tilhører Skipstømraren.
Ingen kopiering eller ekstern linking uten godkjenning. send mail til webmaster
kb@stmb.no hvis det er noe du lurer på vdr. disse sidene