SKIPSTØMRAREN

ALLE GODE TING ER TRE


"LINDENES" innom


"Lindenes" får seg noko nytt treverk

En god del hud fjerna Diverre er mesteparten av spant og hud infiserte med dyr Diverre er mesteparten av spant og hud infiserte med dyr  
             
Diverre er mesteparten av spant og hud infiserte med dyr Og diverre er det eit pågåande fenomen, ein finn levande larver i alt treverk som fjernast Diksling starta akter  
             
Grodde spant erstattar dei originale grodde spanta Skadene på hud og spant fortset nedover mot kjølen Støtboltane er så godt som vekke  

 

 


Side:  8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Neste side  

Rettigheter for disse sidene tilhører Skipstømraren.
Ingen kopiering eller ekstern linking uten godkjenning. send mail til webmaster
kb@stmb.no hvis det er noe du lurer på vdr. disse sidene