SKIPSTØMRAREN

ALLE GODE TING ER TRE


 Skøyta "Hermann" får ei lita vøla


Hermann treng ei lita vøla

Nytt tak i salongen oppe Styrehuset nærmar seg ferdig Styrehuset nærmar seg ferdig  
             
Benken i salongen vært ombygd litt Da nya mastafestet er levert "No livnar da i lundar"  
             
"No livnar da i lundar" Vidar lagar plass til fleire trekkerør Det er ikkje alle dagar da lønnar seg å være son av redaren  

 

 


Side:  15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Neste side
 

Rettighetene for disse sidene tilhører Skipstømraren.
Ingen kopiering eller ekstern linking utan godkjenning. send mail til webmaster
kb@stmb.no viss det er noe du lurer på vedr. disse sidene