SKIPSTØMRAREN

ALLE GODE TING ER TRE


 Skøyta "Hermann" får ei lita vøla


Hermann treng ei lita vøla

Montering av utstyr har byrja Montering av utstyr har byrja Salongen oppe vært kledd i teak  
             
Salongen oppe vært kledd i teak Åpningen må justeras litt for nye døra er litt større enn den gamle Døra på plass  
             
Liv i ekkoloddet Da byrja å sjå ut som eit styrehus etterkvart Nytt tak i salongen oppe  

 

 


Side:  14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Neste side
 

Rettighetene for disse sidene tilhører Skipstømraren.
Ingen kopiering eller ekstern linking utan godkjenning. send mail til webmaster
kb@stmb.no viss det er noe du lurer på vedr. disse sidene