SKIPSTØMRAREN

ALLE GODE TING ER TRE


"Skirnir" blir reparert


 

Bjelkevegar er heilt oppbrend Dieseltanken på babord vært fjerna for å komma til alt som er øydelagd Eikelista på malagangen vært fjerna  
             
So vært den skada malargangen fjerna Plata på babord vært teken vekk Bjelken under babord keising  
             
Ny ved på vei inn Emne til stikkbjelkane vært laga Her er stikkbjelkane komen på plass  

 

 


Side:  2

1 2 3 4 5 Neste side  

Rettigheter for disse sidene tilhører Skipstømraren.
Ingen kopiering eller ekstern linking uten godkjenning. send mail til webmaster
kb@stmb.no hvis det er noe du lurer på vdr. disse sidene