SKIPSTØMRAREN

ALLE GODE TING ER TRE


"EMBLA" innom for ei vøla


Motorskipet "EMBLA" får seg litt vedlikehold

Fyrste strøk på den nye dørken på midtre babord lugar Nye mahognyplater vært skorne til nytt instrumentbord Den varmedempande plata på sida av komfyren vart bytta ut med ei av stål  
             
Den varmedempande plata på sida av komfyren vart bytta ut med ei av stål Maskinroms-overvakinga vært montert Maskinroms-overvakinga vært montert  
             
Vidar sikrar siste del av varmesløyfa Dei nye instrumentpanela byrjar å værta ferdige So var tida for slipping komen  

 

 


Side:  5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Neste side  

Rettigheter for disse sidene tilhører Skipstømraren.
Ingen kopiering eller ekstern linking uten godkjenning. send mail til webmaster
kb@stmb.no hvis det er noe du lurer på vdr. disse sidene