SKIPSTØMRAREN

ALLE GODE TING ER TRE


"Barco" blir restaurert


 

Bjelkavegarane midtskips kjem på plass Lars Inge lagar nye dekksbjelkar Lukebjelkane kjem på plass  
             
Alle bjelkar vært låst i bjelkavegar Kravell til luka vært laga Kravell på plass og arbeidet med akterskipet er starta  
             
Evner til bjelkar vært skorne Her er bjelkavegar og nesten alle hovedbjelkar komne på i akterslipet Alt er fjerna ifrå maskinrommet og Voldaen er alt som er igjen  

 

 


Side:  4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Neste side  

Rettigheter for disse sidene tilhører Skipstømraren.
Ingen kopiering eller ekstern linking uten godkjenning. send mail til webmaster
kb@stmb.no hvis det er noe du lurer på vdr. disse sidene