SKIPSTØMRAREN

ALLE GODE TING ER TRE


"STORD 1" får seg noko nytt treverk


Resten av dekket over salongen vært fjerna


Rettigheter for disse sidene tilhører Skipstømraren.
Ingen kopiering eller ekstern linking uten godkjenning. send mail til webmaster
kb@stmb.no hvis det er noe du lurer på vdr. disse sidene